Magnesiumbrist hos häst

jul 19, 2018

Magnesiumbrist hos häst är vanligt förekommande men är kanske ändå inte det första man tänker på när hästen har oförklarligt spända muskler, är stressad och/eller överdrivet reaktionsbenägen.

Att magnesiumbrist hos häst är vanligt beror på allt mer utarmade jordar vilket leder till lägre naturlig halt av magnesium i grovfodret och för lågt magnesiuminnehåll i dygnsgivan i förhållande till faktiskt behov. En annan orsak är en felaktig balans mellan kalcium, fosfor och magnesium i foderstaten, där för höga halter av kalcium och fosfor i förhållande till magnesium påverkar upptaget av magnesium negativt.

Hästens magnesiumbehov

Hästens kropp består av omkring 0.05% magnesium och av detta återfinns omkring 60% skelettet och 30% i musklerna. Enligt SLU ska dagsdosen för en vuxen häst inte underskrida 1.5 g per 100 kilo kroppsvikt. Den dagliga förlusten av magnesium via träck och urin är omkring 0.6 g per 100 kilo kroppsvikt. Något som är viktigt att tänka på är att hästar i hårdare arbete och som svettas mycket har en högre daglig förlust, eftersom magnesium, precis som salt, förloras via svett.

Hur stort underhållsbehovet faktiskt är ser givetvis annorlunda ut för unghästar, dräktiga och digivande ston och så vidare. SLU har bra riktlinjer kring dosering av magnesium och hur dagsdosen bör justeras. Är du ändå osäker på hur mycket magnesium just din häst behöver bör du prata med din veterinär.

Varför är magnesium är så viktigt för hästar?

Som för alla däggdjur är magnesium en viktig mineral för många funktioner i hästens kropp. Magnesium är aktivator för flera enzym och påverkar omkring 300 enzymsystem i kroppen. Vilket i förlängningen är viktigt för bland annat ämnesomsättning och signalöverföring mellan celler. Magnesium verkar även som stabilisator i DNA, protein och membran. Som de flesta vet är magnesium tillsammans med kalcium och fosfor viktigt för benbildningen.

Hästens muskler innehåller mycket intracellulärt magnesium och är avgörande för musklernas funktion och energianvändning, så även för hjärtmuskeln. Efter inledande forskning vid SLU misstänker man att magnesium påverkar blodkärlens elasticitet och att magnesiumbrist kan öka risken för rupturer i stora blodkärl och plötslig död. Vidare finns det studier som indikerar att magnesiumbrist kan leda till förändringar i blodcirkulationen och studier som visar på att magnesium kan lindra besvären hos hästar som lider av head shaking.

Symptom på magnesiumbrist hos häst

Vid magnesiumbrist får kroppen svårt att hantera de ämnen som utsöndras vid stress och/eller rädsla, att tillföra magnesium kan således ha en lugnande effekt på hästen. Ett viktigt bristsymtom är just att hästen är onormalt nervös, stressad och/eller överdrivet reaktionsbenägen på saker i omgivningen. Vid magnesiumbrist är det också vanligt med spända och hårda muskler som inte beror på felaktigt anpassad utrustning eller bristfällig träning.

Symptom på mer allvarlig magnesiumbrist är en oförmåga att slappna av i musklerna efter arbete, muskeldarrningar och ataxi. I mycket långtgående fall kan magnesiumbrist leda till kollaps och plötslig död även om det är ovanligt.

Misstänker du att din häst har magnesiumbrist? Vi producerar ett högkvalitativt magnesiumtillskott som heter Sedipro. Sedipro består av en unik kombination biotillgängligt magnesium i form av magnesiumkelat och magnesiumoxid. Sedipro innehåller även L-tryptofan, passionsblomma och griffonia som tillsammans med magnesiumet verkar för ett balanserat och harmoniskt temperament.