Magnesiumtillskott lindrar Headshaking

En studie utförd på University of California visar att magensium kan lindra headshaking.

Efter en enkät där hästägare uppgav att de ansåg att magnesiumtillskott lindrar headshaking hos deras hästar samt positiva resultat av intravenösa injektionen av magnesium hos hästar med headshaking har en grupp amerikanska forskare gått vidare med en inledande studie för att utvärdera magnesiumtillskott vid headshaking.

Studiens utformning

Studien utfördes under 42 dagar på 12 valacker i åldrarna 7-16 år av vilka 6 konstaterat led av headshaking och 6 friska hästar som fungerade som kontrollgrupp.

Studien inleddes med en kontrollvecka där samtliga hästar enbart utfodrades med hö.
Hästarna roterade sedan slumpvis över tre olika dieter:

  • Hö, pellets, rapsolja och äppelsås
  • Hö, pellets, rapsolja, äppelsås och magnesium
  • Hö, pellets, rapsolja, äppelsås, magnesium och bor

Mellan varje byte av diet utfodrades hästarna enbart hö under en vecka. Eftersom samtliga hästar i studien ätit samtliga dieter kan varje häst också jämföras med sig själv.

Magnesium lindrade hästarnas besvär avsevärt

Studien utvärderades genom blodprov och beteendeanalys i skritt, trav och galopp utförd av tre experter utan kännedom vilken häst som befann sig på vilken diet. Resultaten visar på en signifikant minskning av besvär, upp till 64%, i skritt, trav och galopp för dieterna innehållande magnesium och magnesium och bor. Magnesium och bor var effektivast för samtliga hästar, magnesium visade stor inverkan på de hästar med kraftiga symptom.

Läs mer om vårt magnesiumtillskott Sedipro.

Vad är headshaking?

Headshaking är ett samlingsnamn för ofrivilliga mer eller mindre kraftfulla skakningar, ryckningar, huvudkast och/eller nickningar. Det kan finnas många bakomliggande orsaker och man utreder ofta tandproblem, lungor, luftvägar, bihålor och öron. Andra orsaker kan var inflammation eller nackproblem. Hästarna i studien hade problem med trigeminusnerven som går mellan hjärnan ut till olika ställen i ansiktet. Vid skada på denna nerv kan stimuli från till exempel regn, insekter eller vind misstolkas som smärta.

Foto:

Helena Lopez

Källa:

Sheldon, SA, Aleman, M, Costa, LRR, Weich, K, Howey, Q, Madigan, JE. Effects of magnesium with or without boron on headshaking behavior in horses with trigeminal‐mediated headshaking. J Vet Intern Med.2019; 33: 1464– 1472. https://doi.org/10.1111/jvim.15499