Augustimånads armband från 4Ocean – Överfiske

Augustimånads armband från 4Ocean - Överfiske

Nu kan du beställa augustimånads armband från 4Ocean tillsammans med dina fodertillskott från Mustcare Pro. Med augustimånads röda armband vill 4Ocean motverka överfiske och dumpad fiskeutrustning. Armbandet säljs i partnerskap med organisationen SeaLegay och verkar för hållbart fiske och skyddade marina områden där ansträngda arter får en chans att återhämta.

What we do or fail to do in the next five to ten years is going to determine what our oceans look like for the next ten thousand years.”  – Cristina Mittermeier, Co-founder of SeaLegacy

Överfiske och dumpad fiskeutrustning innebär stora problem

Att fiska är något människan har gjort i tusentals år men under de senaste decennierna har vår praktik gått ifrån vad som kan kallas fiske till att praktiskt taget dammsuga haven på fisk. Så mycket som 80-90% av världens fiskbestånd är överfiskat eller fiskat till sin gräns och många arter kommer kanske aldrig att återhämta sig. Vi är på väg mot en framtid där fisk kan komma att bli en dyr delikatess. Ett av de stora problemen med dagens fisketekniker är ”bifångst”, en stor del av den fisk som tas upp över bord är oönskad fångst och kastas i många fall död eller döende tillbaka i vattnet, även fin matfisk. När man till exempel trålar efter djuphavsräkor kan upp till 90% av den totala fångsten vara bifångst. Utsliten fiskeutrustning som dumpats ute till sjöss står idag för omkring 10% av skräpet i världens hav. Uttjänta fiskenät blir dödsfällor för en lång rad arter. Överfisket och dumpningen av uttjänt fiskeutrustning är enormt skadligt för havens ekosystem och djurlivet överlag. Läs mer om överfiske och augustimånads armband här.

Augustimånads armband från 4Ocean

Varje försäljning av det röda limited edition armbandet bidar till att ett halvt kilo skräp och plast städas upp från världens hav och samtidigt doneras en del av överskottet från försäljningen till organisationen SeaLegacy. Donationen uppgår till minst 10.000 dollar.

Du kan bidra genom att beställa augustimånads armband från 4Ocean i vår webbshop tillsammans med dina fodertillskott.