Fodertillskott till häst – Behövs det?

fodertillskott till häst

Nödvändigheten av ge fodertillskott till häst är en ständigt pågående debatt, vissa hävdar att de inte ger några tillskott därför att deras basfoderstat är tillräcklig. Några tycker inte att de upplever någon effekt. Medans många ger sina hästar tillskott baserat på att de upplever att tillskotten faktiskt gör stor skillnad. Under senare år har forskningen kring fodertillskott exploderat och det anländer nya rapporter varje vecka.

Fodertillskott har sin plats i den moderna hästhållningen

Förfäderna till våra moderna hästar levde på stora slätter där de kunde välja mellan olika sorters gräs. De letade och åt även näringsrika örter, bark och rötter. De vandrade i flock under många timmar varje dag för föda och vatten, vid hot bar det av i galopp. Dagens hästar lever vitt skilda liv från sina förfäder och det är i vår moderna hästhållning som fodertillskott har en klar plats.

Ytterst få hästar har idag tillgång till vidsträckta hagar med varierad natur över marker som inte är utarmade av överbetning. Inte heller har många hästar tillgång till flera timmars vandring och små kvantiteter färsk föda under dygnets flesta timmar. Dagens hästar står i de flesta fall många timmar på box och de äter främst ganska artfattigt grovfoder och olika sädesslag. De rids och körs, de tränas och de förväntas prestera, en del på samma nivå som en elitidrottare och oavsett nivå vill man att deras kroppar ska hålla så länge som möjligt.

Fodertillskott till häst är ett stöd

Fodertillskott till häst Fodertillskott i sig är inte mirakelsubstanser utan grunden till en hälsosam och hållbar häst som kan prestera ligger alltid i hästhållningen i sin helhet. Saker som påverkar hästens allmäntillstånd är till exempel foderstat, träning, hovvård, hygieniskt vatten, utevistelse etc. Fodertillskott till häst bör ses som ett komplement till alla saker involverade i hästhälsa och är främst utvecklade för att täcka upp för behov som basfoderstaten inte täcker. Exempel på syften för att ge fodertillskott till häst kan vara att substanser som natrium och magnesium eller andra näringsämnen förbrukas i en högre takt än basfoderstaten hinner ersätta dem genom en intensiv arbetsnivå. Eller att hästen genom för låg tillgång till bra gräs behöva en annan källa till MSM – organiskt svavel. Hästen kan också befinna sig i ett stadium, ålder eller på en träningsnivå där stöd eller förebyggande hjälp för normala biologiska funktioner behövs.

Alla hästar olika, en del är svårfödda, andra läker långsamt, några har dålig hovtillväxt eller svagt hovhorn. Det finns hästar som har låg uthållighet eller tar längre tid på sig för återhämtning. Det är inte ovanligt med ston som har kraftiga brunster eller har svårt att bli dräktiga. Exemplen på specifika situationer där fodertillskott till häst kan vara en hjälp och ett ibland nödvändigt komplement till basfoderstaten är många.

Fodertillskott och vad forskningen säger

När man talar om hästens grundläggande foderstat och dess mineral och vitaminbehov i allmänhet är det klart konstaterat hur detta ser ut, SLU har tagit fram en omfattande guide som du hittar här här. Det grundläggande behovet är dock individuellt och starkt knutet till vart i livet hästen befinner sig, vilket kön hästen har och hur mycket den arbetar. Även om mycket mer forskning behövs finns det mycket att ta del av kring de substanser som normalt används i fodertillskott. Ett bra tips är att läsa på men att vara selektiv i vad man läser, texter från veterinärer och erkända forskare är ofta att föredra över populärvetenskap. Nedan följer några exempel på vanliga fodertillskott till häst som är väl underbyggda av forskning.

MSM

Få hästhagar innehåller gräsI ett av exemplen ovan nämndes MSM – organiskt svavel. Hästar får naturligt i sig MSM via gräs, men tillgången till gräs är för de flesta hästar begränsad, framförallt vintertid. Det är inte heller ovanligt med grushagar större delen av året eller mindre hagar där gräset inte hinner växa upp. Hö innehåller mycket lite MSM och hösilage ännu mindre eftersom ämnet är känsligt för både torkning och konservering. Således kan det finnas ett behov av att tillföra extra MSM i basfoderstaten för många hästar.

Fördelarna av att hästen får i sig en fullgod mängd MSM har starkt stöd av forskningen. Till exempel har man visat på att tillförsel av MSM kan associeras positivt med starkt hovhorn (Ley et. al. 1998). Resultat visar på att MSM kan dämpa träningsorsakad oxidativ stress genom att dämpa fria radikaler och dämpa mängden kolmonoxid och koldioxid i blodet (Marañón et. al. 2008). MSM fungerar med andra ord som en kraftfull antioxidant och många som tillför MSM upplever både förkortad uppvärmningstid och en häst som är både smidigare och rörligare.

I en studie på galopphästar visade Riegel (2001) att hästar som tillfördes MSM i fodret visade lägre nivåer av inflammation i muskler, presterade bättre på bana, hade snabbare återhämtning och bättre aptit. Man observerade också snabbare hovtillväxt och blankare päls även om detta inte mättes vetenskapligt i studien. Organiskt svavel är vidare nödvändigt i bildandet av bindväv som till exempel brosk och även viktigt för att kroppen skall kunna tillgodogöra sig bland annat glukosamin, biotin och många andra viktig näringsämnen. Vi har mer information om MSM här.

Glukosamin

Glukosamin är en endogen substans hos hästen, det betyder att hästen själv producerar glukosamin. Glukosaminproduktionen sjunker med stigande ålder och belastning utan tillräckliga återhämtningsperioder kan leda till att glukosaminet förbrukas i en takt som övergår kroppens produktionsförmåga.

Att ge hästar glukosamin både som stöd för redan skadade leder och i förebyggande syfte är vanligt och ofta rekommenderas glukosamintillskott av veterinär. Glukosamin är numera läkemedelsklassat för människor och belagt med 96 timmars tävlingskarens för hästar av ST.

Det har forskats mycket kring glukosamin både runt häst och människor. År 2008 klarlades att glukosaminsulfat, och inte glukosaminhydroklorid som man tidigare trodde, har högst biotillgänglighet. Vad man fann var större mängder glukosamin i ledvätskan när man gav glukosaminsulfat (Meulyzer et. al. 2008). Man har sedan 2009 publicerat flertalet studier som visar på effekt på hälta och stelhet i leder, bland annat Murray (et al.) utförde två randomiserade blindstudier med kontrollgrupper som gavs placebo under 2013 och 2014. I studierna administrerades ett tillskott innehållande bland annat glukosamin och MSM oralt till hästar. Datan samlades in genom flera utvärderingsmetoder. I båda studierna påvisades positiva resultat med minskad hälta och ökad rörlighet hos hästarna som ingick i studien både i frihet, vid longering och under ryttare. Du hittar mer information om glukosamin och dess roll i ledhälsa här.

Magnesium

Magnesium är viktigt för hästens skelett, muskler, blodkärl, blodcirkulation och förmåga att hantera stressreaktioner. Magnesium verkar även som stabilisator i membran, protein och DNA. De allra flesta känner till att när hästen arbetar och svettas så förlorar hästen salt som behöver ersättas. Något som färre känner till är att hästen även förlorar magnesium när den svettas. Förutom den dagliga förlusten av magnesium via träck och urin behöver förlusten av magnesium via svett också ersättas. Resultaten av en studie vid SLU av Johansson (2008-2009) visar på att det finns anledning att misstänka att magnesiumbrist kan leda till att blodkärlen förlorar elasticitet och att risken för rupturer i stora blodkärl ökar med magnesiumbrist. Magnesiumbrist hos häst är inte särskilt ovanligt men ändå upptäcks bristen ofta inte innan den är mer framskriden (Johansson et. al. 2003). Du kan läsa mer om magnesiumbrist och dess symptom här.

I motsats till vad som många gånger påstås finns det mycket forskning som stödjer att magnesium minskar oro och ger en bättre förmåga att hantera stressreaktioner hos en lång rad arter. I en ny studie som publicerades i Journal of Equine Veterinary Science tidigare i år visar till exempel Pearson et. al. (2017) att en magnesiumdos kan ha en lugnande effekt i stressfulla vardagssituationer för hästen.

Hur väljer man rätt fodertillskott till sin häst?

Ekologiska nypon för hästDet finns ett mycket stort utbud av olika tillskott så hur väljer man bland dessa? De flesta fodertillskott till häst har en specifik inriktning. Något är inriktat mot hovar, något mot leder, andra mot mental balans eller mot generellt välmående. Vilket tillskott man ger bör bestämmas av hästens behov och på vilket eller vilka områden hästen behöver extra stöd eller förebyggande hjälp. När man ska välja märke är det viktigt att se på kvaliteten av ingredienserna i den individuella produkten. Om man inte väljer en produkt med biotillgängligt innehåll och med tillräcklig mängd aktivt innehåll så kastar man pengarna mer eller mindre i sjön. Många substanser som finns i fodertillskott kommer i flertalet varianter som är mer eller mindre lämpliga för hästens biologi och således mer eller mindre tillgängliga för upptag av hästens kropp. Andra saker som spelar stor roll för hur hög andel aktiv substanser en råvara har är framställningsprocessen/odlingen och efterbehandlingen av råvarorna. Att tillsätta bra råvaror i större mängd kostar givetvis mer än att använda lågkvalitativa råvaror i mindre mängd. Du är mer än välkommen att höra av dig till oss om du har frågor kring att välja fodertillskott.

Något som vi jobbar med på Mustcare Pro är bra råvaror som åtföljs av ett sk datablad med hög spårbarhet som visar att råvarorna har odlats, framställts och hanterats på ett korrekt vis för att bibehålla mesta möjliga mängd aktiva substanser. Vidare är det möjligt att se på datablad med hög spårbarhet att råvarorna odlats på giftfri mark utan besprutning och inte har kommit i kontakt med föroreningar. Förutom våra höga krav på databladen kvalitetstestar vi också våra råvaror löpande för att försäkra oss om att de håller den kvalité vi utlovar. När man talar om biotillgänglighet och nyttan av fodertillskott tror vi på att det bästa för hästen är att välja så naturligt och organiskt som möjligt och hålla sig borta från tillsatt socker, färgämnen och konserveringsmedel. En annan sak som vi tycker är viktig är att man väljer foder och tillskott till sin häst som producerats med hänsyn till miljön.

Foton:

Omslag: Brian Musial. Övriga foton av Laila Klinsmann, www.kaboompics.com & Tom Swinnen

Källor:

Ley, Pleasant & Dunnington. 1998. Effects of season and diet on tensile strength and mineral content of the equine hoof wall.
Equine Veterinary Journal
Marañón, et. al. 2008. The effect of methyl sulphynol methane supplementation on biomarkers of oxidative stress in sport horses following jumping exercise. Acta Veterinaria Scandinavia.
Riegel. 2001. The correlation on training times, thermographic and serum chemistry levels to provide evidence as to the effectiveness of the use of oral alavis MSM (methylsulfonylmethane) upon the musculature of the racing standardbred. Carolwood corporation.    Meulyzer, Vachon, Beaudry, Vinardell, Richard, Beauchamp & Laverty. 2008. Comparison of pharmacokinetics of glucosamine and synovial fluid levels following administration of glucosamine sulphate or glucosamine hydrochloride.
Murray, Adams, Walker, Tranquille, Copeman, Spear, Frost & Marlin. 2013. To Determine the Effect of An Oral Joint Supplement on Orthopaedic, Physiotherapy and Handler Evaluation Scores in Horses.
Murray, Walker, Tranquille, Adams & Frost. 2014. Effect of an Oral Joint Supplement on Orthopaedic Evaluation Scores and Limb Kinematics
Johansson. 2008-9. Kan brist på natrium och magensium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar: finns det några enkla markörer? SLU
Johansson, Gardner, Jones, Fuquay, Reagan & Levine. 2003. Hypomagnesemia in Hospitalized Horses. Journal of Veterinary Internal Medicine.
Pearson & MacNicol (2017) Acute Effects of a Single-Dose Nutritional Product on Stress Response and Task Completion in Horses.