Örter till häst – Ska man ge det? – Mustcare Pro

Örter till häst

Det finns belägg för att man gav örter till häst för att öka välbefinnande, styrka och uthållighet eller för att bota olika åkommor så tidigt som 800 AD. Under örtmedicinens långa historia och tradition har en bred kunskap byggts upp kring örters välgörande förmågor, den kunskapen finns bevarad idag och underbyggs sakta men säkert av modern forskning.

Att ge örter till häst har många syften

Att ge örter till häst har många olika syften och fördelar. Det finns örter som kan boosta immunförsvaret, verka positivt för prestation och fungera som antioxidanter. Andra örter kan lunga temperamentet, hämma parasiter, hjälpa läkning och ha en allmän inverkan på välmående. Även om den moderna medicinens intåg har lett till att bruket av örter delvis fasats ut, och ibland numera till och med uppfattas som något kontroversiellt, träffar man många hästägare som upplever att deras hästar blivit hjälpta på det ena eller andra viset av örter. Man hör också om och träffar veterinärer som regelbundet rekommenderar örter som del i behandling eller i förebyggande syfte. De vittnar om att örterna ger dem bredare förutsättningar att behandla och förebygga vissa åkommor. Att man inte forskar lika mycket på örter som på läkemedel kan i stort tillskrivas faktumet att det inte finns samma finansiella drivkrafter i bakgrunden eftersom möjligheterna att söka patent är begränsade.

Oavsett vad man har för erfarenheter kring örter är det ett faktum att vår moderna tamhäst lever på en ensidigare kost än sina förfäder på grund av allt artfattigare grovfoder och lägre tillgång till naturbete. Vår hästs förfäder valde själva bland många olika grässorter, örter, rötter och bark. Vad denna mer ensidiga diet egentligen innebär vet man inte särskilt mycket om.

Örter ligger till grund för dagens mediciner

Örter till häst - hästen väljer varierad dietInnan vi syntetiskt började framställa läkemedel så var örter och läkeväxter det som fanns att tillgå vid besvär och sjukdom. Något som är viktigt att komma ihåg när man ger örter till häst är att örters potens inte ska underskattas vare sig för sin läkande effekt eller förmåga att påverka hästen. Många av dagens syntetiskt framställda läkemedel är baserade på egenskaper eller substanser hos örter och traditionella läkeväxter vilket leder till att de verksamma ämnena i mediciner och örter kan vara identiska eller mycket lika varandra. Med detta följer att örter kan påverka annan medicinering, ha biverkningar och även vara dopingklassade. Mer om vilka örter som är belagda med tävlingskarens kan du läsa om här. Människan och hästen har också olika biologi och allt som är lämpligt för människan är inte lämpligt för hästen och vise versa.

Eftersom örter många gånger är kraftfulla bör man när man ger örter till häst hålla sig till välbeprövade arter. Det är även viktigt att hålla sig inom rekommenderad dosering och försäkra sig om eventuella kontraindikationer med andra substanser och mediciner. Kom ihåg, örter kan inte likställas med veterinärvård, vid misstanke om att hästen inte mår bra ska man kontakta veterinär.

Örter till häst hos Mustcare Pro

Flera av våra fodertillskott består av örter eller örter i kombination med endogena substanser, vitaminer och mineraler som tillsammans verkar för välmående och prestation. De örter som ingår i våra tillskott har en lång tradition bakom sig och är välanvända med goda resultat. Vi vill ge dig som hästägare möjlighet att ge din häst det bästa från naturen därför köper vi enbart in örter till våra fodertillskott som åtföljs av datablad med hög spårbarhet. Det betyder att vi vet vart örterna odlats, ända ner till på vilken åker. Vi vet även hur odlingen har gått till och hur örterna skördats och efterbehandlas. Vi tycker det är viktigt att försäkra sig om att örterna och växterna vi använder oss av har odlats på oförorenad mark och att odlingen varit giftfri. Detta dels för att säkerställa att de håller en hög kvalité men även för att vi starkt värnar om miljön och rättvisa arbetsförhållanden. Odlingsförfarande, skördning och efterbehandling har stark inverkan på den färdiga produktens kvalité. En felaktig behandling kan helt enkelt bryta ned och förstöra de verksamma ämnena. Vidare utför vi löpande kvalitetstester i laboratorium.

Örter i våra fodertillskott för häst

Nedan följer en beskrivning av de örter och läkeväxter som finns tillgängliga i våra fodertillskott idag, sortimentet ökas löpande.

Nyponpulver till hästNypon är rikt på naturlig C-vitamin, många andra vitaminer, antioxidanter, mineraler, spårämnen, aminosyror och organiska syror. Alla dess har var för sig goda egenskaper för höjd hälsostatus, stärkt immunförsvar och näringsupptag men samverkar även för ytterligare effekt. Nypon innehåller en hög nivå av galaktolipider som hjälper produktionen av brosk och kollagen och kan bidra positivt till ledhälsa. En randomiserad blindstudie av 44 travhästar under en tremånadersperiod indikerar att ett tillskott av högkvalitativt nypon har samma antiinflammatoriska påverkan hos häst som hos människa. Hästarna som fick nypontillskott återhämtade sig snabbare och presterade bättre än hästarna som fick placebo (Winther et. al. 2009).

Ekologiska nypon av bästa kvalité finns tillsammans med högmolekylär hyaluronsyra i vårt tillskott Hyarosepro.

Gurkmeja med det aktiva ämnet kurkumin anses vara en kraftfull antioxidant, ha antiinflammatorisk verkan och även skydda mot parasiter. Gurkmejan vi använder i Mustcare Pro’s produkter har genomgått en serie laboratorietester på där vi fastställt hög nivå av kurkumin och frihet från tungmetaller och gifter. För gurkmejan man köper i mataffären finns inget krav på bevarad kurkuminnivå och det är vanligt med tungmetaller och rester av bekämpningsmedel. I en in vitro studie på hästbrosk från 2009 visade Clutterbuck et. al. att kurkumin har aniinflammatoriska egenskaper, kan reducera proteiner som bryter ned brosk och minska broskdöd.

Svartpeppar innehåller det aktiva ämnet piperin som ökar biotillgängligheten och absorptionen av kurkumin avsevärt.

Lapacho har sydamerikanskt ursprungLapacho eller Pao d’Arco, innerbarken från det Sydamerikanska trädet Takeebo har en lång tradition bakom sig. Lapacho innehåller ett kraftfullt antibiotiskt ämne, lättupptagligt järn och flertalet mineralämnen. Hos hästen kan Lapacho öka antalet blodkroppar och stärka blodbilden. Lapacho kan även bidra till normal cellbildning, ökad cirkulation och stärkt immunförsvar. Lapacho anses också ha positiv påverkan på hormoner som styr humör och temperament.

Boswellia är närbesläktad med djävulsklo och anses ha stärkande effekt på muskler och leder. Djävulsklo är numera belagd med tävlingskarens på grund av sin starka effekt. Boswellia verkar antiinflammatoriskt och cirkulationshöjande vilket är positivt för läkning. Mycket forskning pågår kring boswellians antiinflammatoriska egenskaper och förmåga att reducera ledproblem hos flera arter. Boswellian studeras också på andra områden, bland annat har man studerat boswelliasyra i behandling av malignt melanom hos hästar med positiva resultat (Douglas 2006).

Gurkmeja, svartpeppar, boswellia och lapacho ingår i fodertillskottet Fenilpro tillsammans med MSM.

PassionsblommaPassionsblomma har under hundratals år använts i behandling av spänningar, nervositet, oro och rastlöshet. Blomman har visats öka mängden tillgängligt GABA som är ett av hjärnans viktigaste lugnande ämnen hos både människor och djur. Passionsblomma har förmågan att verka lugnande utan att försämra fokus och koncentration.

Griffonia bidrar till produktion av 5-HTP vilket bland annat används i kroppens produktion av serotonin. Serotonin är viktigt i reglerandet av humör, sömn och aptit. Bladen från griffonia används för sårläkning och barken har antiseptiska egenskaper.

Passionsblomma och Griffonia används i fodertillskottet Sedipro tillsammans med Magnesium och L-tryptofan.

Vi ser fram emot att presentera fler fodertillskott för häst baserade på välanvända ekologiska örter av hög kvalité.

Bilder:

Omslagsfoto av Robomorfo multimedia. Övriga: Annie Spratt, Tom Swinnen, Fachy Marín och Javier Redondo.

Källor:

Winther K, Kharazmi A, Hansen ASV, Falk-Rønne J. A randomised placebo controlled double-blind study on the effect of subspecies of rose-hip (Rosa canina) on the immune system, working capacity and behaviour of horses. In: Ellis AD, Longland AC, Coenen M, Miraglia N, editors. The Impact of Nutrition on the Health and Welfare of Horses. Wageningen: Wageningen Academic Publishers; 2010. ISBN 978-90-8686-155-2.

Clutterbuck, A.L., A. Mobasheri, M. Shakibaei, et al. 2009. Interleukin-1β-induced extracellular matrix degradation and glycosaminoglycan release is inhibited by curcumin in an explant model of cartilage inflammation. Natural Compounds and Their Role in Apoptotic Cell Signaling Pathways. 1171:428-435.

Douglas. (2006). Veterinary researcher examines malignant melanoma in horses and people. https://vtnews.vt.edu/articles/2006/02/2006-66.html