KOLLOIDALT SILVER

Ionosil är ett kolloidalt silver som har bred och effektiv verkan på svampar, virus, bakterier, mikroorganismer och encelliga parasiter av typen amöbor och protozoer. Kolloidalt silver består av mikroskopiska silverjoner och silverpartiklar lösta i vatten och har en styrka på 10 mikrogram silver/ 10ml.

Kolloidalt silver är bla en mycket effektiv till vattenrening, desinficering av sår, behandling av mugg och många fler användningsområden. Ionosil är en ren och ofarlig produkt och inte att förväxla med andra vattenreningsprodukter på marknaden som oftast innehåller nitrat. Rekommenderas till hästar som reser och där behovet av rent vatten behöver tillgodoses och i skötseln av hud och päls vid tex uppkomst av sår, svamp, mugg eller eksem.

För vattenrening 2 tsk/ l vatten. Vänta 15 min.

Förvaras svalt/rumstemperatur. Utom räckhåll för barn och direkt solljus.

779:-/ 5 l. Kampanj tom 2017-12-31