SEDIPRO  innehäller

Magnesium är en av kroppens viktigaste mineraler, den behövs för funktionen hos många enzymer och är viktig för att bibehålla en god muskel och nervfunktion, liksom för hjärta och kärl. Ungefär 60% av kroppens magnesium samverkar med kalcium och fosfor. Den dagliga förlusten av magnesium via träck och urin är ca 6mg/kg kroppsvikt, vilket måste täckas av underhållsfodret. Magnesium kan dock inte lagras i kroppen och måste därför tillföras kontinuerligt med fodret. Det har visat sig att både människor och hästar ofta lider brist på magnesium. Ett av bristsymtomen hos hästar är nervositet dvs ”tittighet” och spändhet.

Vid magnesiumbrist kan kroppen inte hantera de ämnen som frigörs vid stress eller  rädsla och detta blir tydligt genom en ökad reaktionsbenägenhet på händelser i omgivningen. Anledningen till den ökande bristen på magnesium vi ser idag, är utarmade jordar men kan också bero på att balansen i fodret mellan kalcium och magnesium är fel. Sedipro innehåller magnesium med hög biotillgängligt i form av en unik kombination av lättupptaglig magnesiumoxid och magnesiumkelat. Kelaterat är benämningen då elektrolyten är proteinbunden, vilket är extra viktigt för snabb biologisk upptaglighet.

L-Tryptophan

För hästar i stressade situationer räcker inte fodret för all tillgodose behovet och balansera stress reaktioner. L-Tryptophan stimulerar även tarmarnas rörelse och bidrar till bättre upptag.

L-Tryptophan är en viktig aminosyra som kroppen inte själv kan bilda. I kroppen används L-tryptophan till Seretonin och melatonin som är viktigt för balansera humör, sömn och aptit.

Passionsblomma

Den vackra passionsblomman finns i hundratalsfärger och har sitt ursprung i Nord och central amerika, Australien, Asien och Madagasker. Dess effekter används för behandling av spänningar, rastlöshet oro och för bättre sömn.

Passionsblommans lugnande effekt beror på den ökade mängden tillgängligt GABA, ett av hjärnans viktigaste  lugnande ämnen. Dessutom gör den receptorerna som tar upp GABA mer tillgängliga. Passionsblomman kan minska oro och stress utan att försämra fokus och koncentration.

Griffonia

Griffonia är en buske i central Västafrika. Frön av dess blommor hjälper till att producera 5-hodroxytryptophan (5-HTP). I hjärnan omvandlas-HTP till Seretonin som reglerar humör, sömn och aptit. Vilket är viktigt för välbefinnand, ork och allmäntillstånd. Bladen från Griffonia används för att läka sår och barken har läkande och antiseptiska egenskaper.